Nhat Ky Chip va Cun

Trang nhật ký của bé Chíp và Cún. Chíp là Thanh Nhi (Dương Thái Thanh Nhi) Cún là Thảo Nhi (Dương Thái Thảo Nhi)

Thứ Bảy, tháng 4 29, 2006

Chip va Cun duoc 3 tuan 4 ngay tuoi

- Chíp và Cún được 3 tuần và 4 ngày tuổi.
- Người làm nghỉ việc vì nấu ăn không theo ý mẹ Chíp và Cún