Nhat Ky Chip va Cun

Trang nhật ký của bé Chíp và Cún. Chíp là Thanh Nhi (Dương Thái Thanh Nhi) Cún là Thảo Nhi (Dương Thái Thảo Nhi)

Thứ Sáu, tháng 5 05, 2006

Hôm qua 04/05/2006, 02 con tròn 1 tháng tuổi.
02 con đã được chích ngừa lao và viêm gan B.