Nhat Ky Chip va Cun

Trang nhật ký của bé Chíp và Cún. Chíp là Thanh Nhi (Dương Thái Thanh Nhi) Cún là Thảo Nhi (Dương Thái Thảo Nhi)

Thứ Hai, tháng 5 08, 2006

Lễ Thanh Tẩy (Rửa Tội) và Tiệc Đầy Tháng của Chíp - Cún

Bố mẹ rất vui hôm qua Chúa Nhật đầu tiên của tháng 05, con đã được lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Con đã được thanh tẩy và trở thành 02 con chiên của Chúa.

Đây là một số hình ảnh:
http://www.domexvn.com/qt/chipcun/picture/chipcun_daythang_album/index.html