Nhat Ky Chip va Cun

Trang nhật ký của bé Chíp và Cún. Chíp là Thanh Nhi (Dương Thái Thanh Nhi) Cún là Thảo Nhi (Dương Thái Thảo Nhi)

Chủ Nhật, tháng 8 13, 2006

Chíp - Cún Đã Biết Lật (Lẫy)

Bố mẹ bận qúa nên không viết nhật ký cho hai con thường xuyên được. Bố mẹ chỉ lưu lại một số sự kiện quan trọng của hai con thôi. Hai con đừng buồn.
- Ngày 03/08/2006 Chíp lật (lẫy) lúc 8:2 AM
- Ngày 12/08/2006 Cún lật (lẫy) lúc 14:20 PM
Bố mẹ rất vui. Vui quá!